Korzyści z wdrożenia CMMS – redukcja czasów przestojów

Czy wdrożenie CMMS się opłaca? Sprawdź jedną w wielo korzyści wdrożenia systemu CMMS – redukcję czasów przestojów.

Jakie korzyści niesie wdrożenie CMMS?

Dlaczego powinieneś wdrożyć system CMMS? Wiemy, że wprowadzenie nowego oprogramowania nie jest łatwe – trzeba poświęcić czas na poszukiwanie dostawców, przejście przez proces analizy, dobór optymalnego oprogramowania, uzasadnienie kosztów i przeszkolenie zespołu.

Jednak korzyści płynące z wdrożenia CMMS są zdecydowanie warte zachodu, bo prowadzą do oszczędzania czasu i pieniędzy, poprawiają zdrowie i bezpieczeństwo pracy. Jedną z wielu korzyści jest redukcja czasów przestojów.

Redukcja czasu przestojów

Jedną z głównych korzyści z wdrożenia systemu CMMS jest redukcja czasu przestojów. Wpływ na redukcję przestojów ma klika podstawowych elementów, które możesz usprawnić wdrażając system CMMS.

Pozbądź się zaległości w konserwacji

Nie unikniemy zaległości w konserwacji, ale narastające i zbyt duże zaległości mogą spowodować poważny kryzys.

System CMMS umożliwia kontrolę zaległości dzięki temu, że równoważy zasoby i koszty konserwacji. Dzięki temu, że w systemie CMMS zgłaszane są wszystkie, nawet niewielkie problemy (które mogłyby pozostać niezauważone bez prowadzenia ewidencji zgłoszeń), żadne zadanie nie zostanie pominięte dzięki systemowi nie tylko planowania, ale również przypisywania zadań i ustalania priorytetów zadań konserwacyjnych.

Wydłuż okres użytkowania środków trwałych/zwiększ żywotności aktywów

Średni wiek sprzętu przemysłowego wciąż rośnie . Wiek nie zawsze jest przyczyną awarii, ale często do niej prowadzi. Wymiana starych modeli na nowe byłaby idealna, ale oznacza ponoszenie kosztów, dlatego tak ważna jest ich konserwacja.

Konserwacja sprzętu zanim coś się zepsuje umożliwia utrzymanie sprzętu w dobrym stanie eksploatacyjnym przez dłuższy czas. Nie da się tego zrobić, stosując jedynie wytyczne producenta lub zgadywanie. Integracja oprogramowania CMMS z czujnikami, sterownikami PLC, systemami SCADA i MES pozwala śledzić stan aktywów w czasie rzeczywistym, wychwytywać awarie zanim do nich dojdzie, diagnozować problemy i planować konserwację.

Ułatw sobie planowanie i prowadź utrzymanie prewencyjne.

Małe usterki potrafią stać się większym problemem i doprowadzić do awarii. Utrzymanie prewencyjne potrafi zwinnie je wychwycić, co zmniejsza liczbę potencjalnych awarii. Specjaliści ds.  utrzymania wiedzą, że utrzymanie prewencyjne jest warunkiem do ograniczenia przestojów, ale głowią się: jak ją efektywnie zaplanować?

System CMMS przynosi odpowiedź na to pytanie: zautomatyzowane zadania prewencyjne. Zadania prewencyjne mogą tworzyć się w systemie CMMS na podstawie użytkowania (przebiegów), czasu lub stanu (czujniki). Wyzwalacze określone w zadaniu prewencyjnym aktywują zlecenie pracy, które jest następnie planowane i przypisywane. Zlecanie pracy staje się o wiele bardziej płynne, a utrzymanie prewencyjne jest łatwiejsze do zaplanowania, co prowadzi do zmniejszenia liczby przestojów

Przyspiesz naprawy i przeglądy/kontrole

Nie zawsze da się uniknąć przestojów. Przestoje występują wtedy, gdy maszyna wymaga naprawy lub przeglądu. Naprawy i przeglądy okresowe powinny być maksymalnie efektywne, aby skrócić czas przestoju. Nieefektywności mogą się sumować i kosztować firmę wiele czasu i pieniędzy z powodu przestojów produkcji

System CMMS ułatwia naprawy i przeglądy, dzięki czemu czas przestoju jest ograniczony do minimum. Technicy mogą zalogować się do mobilnej aplikacji CMMS z dowolnego miejsca i zobaczyć historię środka trwałego, schematy, lokalizację części zamiennych i wiele innych informacji, dzięki czemu mogą pracować szybciej. Oprogramowanie CMMS pomaga również w znalezieniu zleceń na prace, które mają opóźnienia, wykryć ich przyczynę i usunąć ją, aby praca mogła być wykonana szybciej.